22.3.15

.

olvasástörmelékek

(...) "Európa keleti felén, beleértve az immár EU-tagállamok némelyikét is, szembetűnő az állami akarat befolyása a történelmi múlt megítélésére. Ennek az emlékezetpolitikának a nemzeti közösség historizált önképe felel meg leginkább, amely a nacionalista beszédmód újbóli kizárólagos szorgalmazásával jár együtt.  Az állami történelempolitika mindenhatóságának kellő biztosítéka, hogy az iskolai (történelem)tanítás szoros állami irányítás alatt áll vagy lassanként ilyen helyzetbe kerül, és a történelem mint iskolai tantárgy ezek után tökéletesen kiszolgálhatja az állami emlékezetpolitikai célkitűzéseket." Gyáni


A csoki másik oldalán viszont: 
BULLFINCH
Pyrrhula pyrrhula 15cm
The attractive and brightly
coloured finch is deemed by
some to be the fruit growers'
enemy, due to his diet of
buds, tree flowers and
berries. It is the only bird
that shows any signs of
mating for life, and even in
winter the pair do not break
their bond.

Keine Kommentare: